همکاری در پروژه؛ وب سایت شخصی دکتر سلطانی نژاد

توضیحات:

این وب سایت متعلق به دکتر سلطانی نژاد می باشد. این پروژه با همکاری تیم پارس پیک شرق راه اندازی شد. از جمله امکانات این وب سایت می توان به امکانات عمومی ثبت مطلب و اطلاع رسانی اشاره کرد.

تکنولوژی های مورد استفاده: