همکاری در پروژه؛ وب سایت شرکت سایه گستر

توضیحات:

این وب سایت متعلق به شرکت سایه گستر می باشد. این پروژه با همکاری تیم پارس پیک شرق راه اندازی شد. از جمله امکانات این وب سایت می توان به گالری تصاویر، سیستم آنالیز مصالح سقف کاذب که به صورت خودکار بر اساس فرمول تعریف شده مشتری مقدار مصالح مورد نیاز برای تولید سقف کاذب را محاسبه می کند و امکانات عمومی ثبت مطلب و اطلاع رسانی اشاره کرد.

تکنولوژی های مورد استفاده: