همکاری در پروژه؛ وب سایت شرکت سپهر آذرین بیرجند

توضیحات:

این وب سایت با همکاری تیم پارس پیک شرق راه اندازی شد. از جمله امکانات این وب سایت می توان به گالری محصولات و نمونه های کاری، گالری تصاویر، امکانات عمومی ثبت مطلب و اطلاع رسانی اشاره کرد.

تکنولوژی های مورد استفاده: