همکاری در پروژه؛ وب سایت شرکت مهاب دژ شرق

توضیحات:

این وب سایت با همکاری تیم پارس پیک شرق راه اندازی شد. وب سایت مذکور به سفارش شرکت مهاب دژ شرق که در زمینه پروژه های ساختمان و آب رسانی و ارائه تجهزات مرتبط فعالیت می کند. از جمله امکانات این وب سایت، معرفی زمینه های کاری و پروژه های انجام شده و در دست اقدام و اخبار داخلی شرکت و همچنین طراحی سیستم مدیریت پروژه هاست که این سایت را متمایزتر کرده است.

تکنولوژی های مورد استفاده: