همکاری در پروژه؛ وب سایت فروشگاه کتاب شهر بیرجند

توضیحات:

این وب سایت به سفارش فروشگاه کتاب شهر بیرجند انجام شد که با همکاری تیم پارس پیک شرق راه اندازی شد. این وب سایت بر اساس طرح و ایده دریافتی از مشتری طراحی و پیاده سازی شده است و دارای ساختاری مشابه کتابخانه و از نوع فروشگاهی می باشد. همچنین قالب این وب سایت به صورت کاملا اختصاصی طراحی شده است.

تکنولوژی های مورد استفاده: