پیاده سازی؛ فروشگاه اینترنتی هندونه

توضیحات:

از جمله امکانات این وب سایت می توان به فروشگاهی کامل و متناسب با نیازهای روز و بهره مندی از پنل مدیریت کاملا پارسی، اتصال به درگاه، سابقه خرید مشتریان، بخش مدیریت بازاریابان فروشگاه و… اشاره کرد.

تکنولوژی های مورد استفاده: