پیاده سازی؛ وب سایت شرکت چدن کویر خاوران

توضیحات:

این وب سایت متعلق به شرکت چدن کویر خاوران می باشد که با همکاری تیم پارس پیک شرق راه اندازی شد. از جمله امکانات این وب سایت می توان به نمایش لیست فعالیت ها و امکانات عمومی ثبت مطلب و اطلاع رسانی اشاره کرد.

تکنولوژی های مورد استفاده: