پیاده سازی؛ وب سایت گروه تخت جمشید کویر

توضیحات:

این وب سایت متعلق به گروه تخت جمشید کویر می باشد. از جمله امکانات این وب سایت می توان به گالری محصولات و نمونه های کاری، گالری تصاویر، امکانات عمومی ثبت مطلب و اطلاع رسانی اشاره کرد.

تکنولوژی های مورد استفاده: