پیاده سازی؛ وب سایت بنیاد علوی شهرستان درمیان

توضیحات:

از جمله امکانات این وب سایت می توان به فروش داشبورد اختصاصی مدیریت، اخبار داخلی، سیستم دبیرخانه الکترونیک، بخش معرفی کتاب و حدیث روز، بخش معاونت های زیرمجموعه و… اشاره کرد.

تکنولوژی های مورد استفاده: